Over ons

Bony Farma is voortgekomen uit de wens om professionele voedingssupplementen voor dieren te vervaardigen, die een bijdrage kunnen leveren aan de algemene gezondheid van de huisdieren. Jarenlange ervaring in de begeleiding van met name de duivensport door dierenarts Peter Boskamp, heeft onomstotelijk bewezen dat het mogelijk is door de keuze van de juiste supplementen de gezondheid van de dieren te optimaliseren waardoor de kans op het optreden van ziekten wordt verkleind.

Parallel met deze ontwikkeling van supplementen voor duiven heeft Bony Farma een aantal supplementen voor andere diersoorten ontwikkeld. Zo is in de loop der jaren ook een heel gamma ontwikkeld van gezondheidsondersteunende producten en supplementen voor honden en katten. Te lang heeft de nadruk in de diergeneeskunde louter gelegen op het behandelen van zieke dieren. De wereld die te winnen was door de gezondheid van de dieren te ondersteunen is daarbij vaak vergeten. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven te begroeten die deze leemte opvullen.

Bony Farma bouwt voort op de inzichten die door het werk van dierenarts Boskamp in de loop der jaren zijn ontwikkeld en hoopt zo, nu en in de toekomst, een bijdrage te kunnen leveren aan de bevordering van de algemene gezondheid. Ons devies is: Voorkomen is beter dan genezen.

Het uitgangspunt van Bony Farma - Animal Health is het bevorderen van de gezondheid van uw dieren door middel van de verstrekking van voedingssupplementen. Deze bevatten natuurlijke voedingsstoffen die bijdragen aan een optimale gezondheid. Deze supplementen bevorderen het welzijn uw dieren waardoor de vitaliteit optimaliseert. 

De voedingssupplementen zijn dan ook geen diergeneesmiddelen, maar juist hulpstoffen die het gebruik van bijvoorbeeld antibiotica en chemotherapeutica kunnen helpen voorkomen en verminderen. Daardoor wordt de kans op ziekte-uitbraken kleiner. 

Nog steeds worden medicijnen verstrekt volgens doseringen en overleveringen uit de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw. Inmiddels zijn de wetenschappelijke inzichten t.a.v. infecties door bacteriën, virussen en parasieten sterk verbeterd. De resistentie van bacteriën en protozoën vereist bijvoorbeeld aangepaste doseringen.

De meeste dierenartsen oriënteren zich vooral op de reguliere diergeneeskunde bij de medische begeleiding van uw dieren. Hierin staat de genezing van zieke dieren centraal. Bij ziekte wordt meestal een medicijn voorgeschreven, bijvoorbeeld een wormmiddel of een antibioticum, met als doel de ziekteverwekker zo snel mogelijk te doden. Dit streven om de oorzaak van de ellende bij de patiënten zo snel mogelijk uit te schakelen, heeft uiteraard onze volledige steun.

Een stap verder

Wij gaan echter een stap verder in de begeleiding van uw dieren. In de afgelopen ruim 35 jaar heeft Bony Farma Animal Health naar nieuwe wegen gezocht die bijdragen aan de algemene en natuurlijke afweer van uw dieren. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de negatieve gevolgen van een infectie sneller verwerkt worden. Het uitgangspunt van de Bony Farma producten is het scheppen van een milieu dat de natuurlijke afweer optimaalondersteunt waardoor de kans op ziekte minimaal is. Het is dus van het grootste belang om zo min mogelijk aan het toeval over te laten.

Hierbij wordt zo dicht mogelijk bij de natuur gebleven en volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden die deze natuur ons biedt. De Bony Farma producten zijn daarom veelal gebaseerd op een variëteit en combinatie van voedingsstoffen en kruiden die de afweer ondersteunen, het immuunsysteem, de luchtwegen en de darmflora verbeteren met als resultaat vitale dieren in topconditie!

Team Bony Farma