(+31) 46 437 1885 | Bony Farma Health Products

Uw privacy

Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Gebruik aanmeldingsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze dienst moet u een aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om te factureren. Ook willen wij u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen (zie ook hierna onder Actuele informatie).

E-mailadres

Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten en andere informatie. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden info@bonyfarma.com.

Beveiliging

Bony Farma zal ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking.

Ontvangers van gegevens

Uw gegevens die door Bony Farma worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van Bony Farma, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in geen externe partijen die de gegevens ontvangen. Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Verkoop van uw gegevens

Bony Farma zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Websites van derden

Op de website van Bony Farma kunt u hyperlinks aantreffen naar de websites van derden. Bony Farma is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of voor het gebruik van cookies door deze derden.

Uw rechten

U mag uw gegevens te allen tijde inzien en verzoeken ze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een mail te sturen naar info@bonyfarma.com of door uw verzoek te sturen aan:

Bony Farma 
Julianalaan 7 A 
6191 AL Beek.

Wijziging van deze privacyverklaring

Bony Farma herziet regelmatig haar privacyverklaring. We behouden ons het recht voor om te allen tijde onze privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de privacyverklaring zullen op deze pagina worden geplaatst.

1-3-2016